Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

16:18 21/12/2020

Năm học 2019 – 2020, triển khai phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, Thành đoàn đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên các trường trên địa bàn thành phố duy trì tốt các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với khối LLVT nhằm giáo dục cho đoàn viên, sinh viên về tình quân dân, ý thức trách nhiệm của Đoàn Thanh niên đơn vị trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.
Tuổi trẻ huyện Tiên Lãng hăng hái lên đường tòng quân

Đồng thời lồng ghép các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN trường học trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thông qua: website, mạng xã hội, bản tin phát thanh; các buổi sinh hoạt Chi đoàn, sinh hoạt dưới cờ… Đồng thời cung cấp thông tin tình hình ANCT, biên giới, hải đảo, định hướng đúng và xác minh thông tinh chính xác tránh tâm lý bất an hoặc mơ hồ trong tư tưởng ĐVTN khối trường học. Phát huy vai trò của học sinh, sinh viên trong phát hiện, ngăn chặn các hoạt động truyền bá thông tin không chính thống, thông tin phản động, phản cảm trên internet, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng.

Các cấp bộ Đoàn  tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu nhi về biển đảo, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; tiếp tục triển khai Đề án “Đoàn Thanh niên thành phố Hải Phòng tham gia xây dựng Đảo thanh niên Bạch Long Vĩ, giai đoạn 2015 - 2020”; tổ chức hiệu quả “Hành trình vì biển đảo quê hương”, “Tháng ba biên giới” với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đồng thời xung kích tham gia thực hiện các chương trình, đề án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Phong trào “Đoàn kết 3 lực lượng” (thanh niên LLVT, thanh niên trong các nhà trường, thanh niên trên địa bàn dân cư) tiếp tục được triển khai hiệu quả, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên quân đội, công an trong hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn đóng quân. Theo đó, các chương trình “Đoàn thanh niên giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến”; “Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chống diễn biến hoà bình; phòng chống tội phạm, ma tuý, PCCC, TTATGT, TTCC trong thanh niên, học sinh, sinh viên thành phố” tiếp tục được tuổi trẻ thành phố triển khai hiệu quả…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông