Thành lập mới 98 tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, HTX, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

18:33 31/12/2020

Thời gian qua, nhằm đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn ở cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, Ban Thường vụ (BTV) Thành đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện “Đoàn cơ sở 3 chủ động” bám sát Hướng dẫn số 19-HĐ/TĐTN-BTC ngày 06/8/2018 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc xây dựng “Đoàn cơ sở 3 chủ động” giai đoạn 2018 - 2022. Ban hành Hướng dẫn thực hiện mô hình Chi đoàn mạnh giai đoạn 2019 - 2022; đồng thời, chỉ đạo các quận, huyện Đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng Hướng dẫn cụ thể và triển khai đến 100% các Chi đoàn.
Quận đoàn Kiến An thành lập tô chức Đoàn trong đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

Các cấp bộ Đoàn đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng, hiệu quả sinh hoạt, hoạt động của Chi đoàn theo hướng ngày càng thiết thực, hấp dẫn, sát hợp hơn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của ĐVTN và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; tăng cường tính sáng tạo, vai trò chủ động, chủ thể của người đoàn viên.

Cùng với đó, hằng năm, BTV Thành đoàn đều chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội đẩy mạnh việc củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo tinh thần Nghị quyết 28 của BTV Thành ủy. Nhờ đó, sau nửa đầu nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, toàn thành phố đã thành lập mới 98 tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Ngoài ra, BTV Thành đoàn cũng hướng dẫn, chỉ đạo các quận, huyện Đoàn thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất 12 Đoàn xã, phường thành 6 Đoàn xã, phường ở các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông