Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

15:17 26/02/2020

Sáng 26-2, Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 với chủ đề "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dành cho các cán bộ chủ chốt trong khối.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt thông tin tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp, nguyên thành viên Hội đồng Lý luận trung ương truyền đạt các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giới thiệu những mô hình hay, sáng tạo về học tập, làm theo tư tưởng của Bác và những đánh giá chính xác, toàn diện về các phong trào thi đua mà trọng tâm là Nghị quyết TW 4 khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua hội nghị này, các đại biểu còn được thống nhất nhận thức và phương pháp tổ chức trong việc truyền tải nội dung chuyên đề đến từng cán bộ trong đơn vị, giúp định hướng và nhận thức đúng đắn cho từng đảng viên trong khối.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến khó khăn, phức tạp, đòi hỏi toàn đảng, toàn dân ta cần kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và sẽ diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, việc học tập chuyên đề rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

BH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông