Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 107.004 tấn

10:26 13/01/2021

Năm 2020, diện tích nuôi trồng thủy sản của thành phố ước đạt 12.450 ha, bằng 98,09% kế hoạch, tăng 0,43% so với năm 2019. Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản ước 70.500 tấn, bằng 99,78% kế hoạch, tăng 2,01%; sản lượng giống thuỷ sản sản xuất ước đạt 2.200 triệu con giống các loại.
Sản lượng khai thác thủy sản tăng 8,02%

Hiện toàn thành phố có 1.173 tàu thuyền khai thác thủy sản, bằng 98,5% so với năm 2019 (đã được đăng ký theo Luật Thủy sản); trong đó, có 399 chiếc có Lmax từ 15m trở lên được lắp đặt các trang thiết bị hiện đại; số tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là 297/399 chiếc, đạt 74,4%. Trong năm, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 107.004 tấn, bằng 100% kế hoạch năm và tăng 8,02% so với năm 2019.

Công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Thủy sản và các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định được lực lượng chức năng nghiêm túc triển khai.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông