Bố trí lực lượng công an chính quy về công tác tại xã, thị trấn

15:40 12/04/2019

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về tập trung nguồn lực, tăng cường sức chiến đấu cho Công an cấp xã đáp ứng tiêu chí “Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; Công an tỉnh Nam Định đã có Nghị quyết và Chương trình công tác để triển khai.

Hải Hậu là địa phương đầu tiên được Công an tỉnh Nam Định lựa chọn thí điểm việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn.

Năm 2019, Công an tỉnh tiếp tục bố trí lực lượng Công an chính quy tại 60 xã, thị trấn. Đến năm 2021, 100% số xã, thị trấn trên toàn tỉnh có công an chính quy về công tác. Cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn đều là những đồng chí có khả năng, trình độ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Để thực hiện tốt chủ trương của Bộ Công an về tập trung nguồn lực, tăng cường sức chiến đấu cho Công an cấp xã, trước đó, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn các kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ, chiến sĩ được tăng cường.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông